نمونه پروژه ها داخلی ویلا دماوند
Email چاپ

 

نام پروژه ویلای دماوند
کارفرما دلیلی دیدار
آرشیتکت سارا شیفته
مشخصات 3 طبقه سبک مدرن (Arc Design)
موقعیت ابتدای جاده دماوند- دهکده ویلایی البرز
تاریخ تکمیل درحال ساخت

 

شبکه های اجتماعی