چاپ

ساختمان سازی ( به خصوص پروژه های انبوه سازی )

 

ساخت ابنیه و ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری و ویلاها ، بدون استفاده از اسکلت فلزی یا بتنی ، یکی از ویژگی های برجسته سیستم JK می باشد .
از طرف دیگر با استفاده از محصولات دیوار و سقف این سیستم که بسیار سبک و مقاوم هستند ، درصد وزنی آهن آلات مصرف شده در ساختمان های با اسکلت فلزی یا بتنی تا 45% کاهش می یابد .