سبک سازان سریع حامی رسمی سومین نمایشگاه صنعتی سازی

چاپ

سومین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان و فناوری های نوین ساختمانی با حمایت مالی شرکت سبک سازان سریع در محل مصلای بزرگ تهران آغاز به کار کرد.

شایان ذکر است ، سفیر کشور بلژیک به عنوان مهمان ویژه شرکت سبک سازان سریع و با دعوت رسمی این شرکت ساعت 16:00 روز 90/9/3 در محل نمایشگاه حاضر شدند و بعد از طی مراحل تشریفاتی و جلسه ی خصوصی با مدیران شرکت ، به بازدید از قسمت های مختلف نمایشگاه پرداختند.

همچنین تنی چند از مقامات کشور عراق نیز بعد از اتمام بازدید از غرفه شرکت طی جلسه ای ، به بحث و تبادل نظر با مدیران شرکت پرداختند.